Algemene actievoorwaarden

Hieronder vindt u de actievoorwaarden die gelden voor alle win- en reviewacties van CDC Complete Tandzorg. Door aan deze actie deel te nemen stemt u in met de actievoorwaarden en verklaart u deze te hebben gelezen en begrepen.

 • De win- en reviewacties worden uitgegeven door CDC Complete Tandzorg B.V. gevestigd in Best. Op win- en reviewacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 • Alle win- en reviewacties hebben een begin- en einddatum. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 • CDC Complete Tandzorg behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie te wijzigen of de actie stop te zetten. Wijzigingen in deze actie zullen kenbaar gemaakt worden op de website van CDC Complete Tandzorg.
 • Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een e-mail heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier heeft ingevuld. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 • Iedere deelnemer kan meerdere keren deelnemen aan dezelfde actie.
 • De rechten van het beeldmateriaal wordt bij inzenden overgedragen aan CDC Complete Tandzorg. CDC Complete Tandzorg staat vrij om deze te gebruiken voor promotionele doeleinden. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.
 • CDC Complete Tandzorg versterkt geen garantie op de door CDC te verstrekken prijzen en is na uitgifte van een prijs niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, beperkingen, vertraging of verlies van het product.
 • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd van 21 jaar en woonachtig in Nederland of België zijn. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 • De winnaar geeft toestemming om door een medewerker van CDC Complete Tandzorg B.V. gefotografeerd of gefilmd te worden voor promotionele doeleinden.
 • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 • Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal CDC Complete Tandzorg hiervoor zorg dragen.
 • Medewerkers van CDC Complete Tandzorg zijn uitgesloten van deelname.
 • CDC Complete Tandzorg respecteert de privacy van haar deelnemers. CDC Complete Tandzorg gebruikt persoonsgegevens om deelnemers de hoogte te houden van haar dienstverlening en om de deelnemers van gevraagde informatie te voorzien. CDC Complete Tandzorg verzekert haar deelnemers dat zij gegevens nooit aan derden meedelen tenzij de wet CDC hiertoe verplicht.
 • Indien u wilt weten hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt; of u uw gegevens wilt laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of af laten schermen, kunt u een e-mail sturen naar: info@cdctandzorg.nl 
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • CDC Complete Tandzorg handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen uitgesloten worden van deelname.
 • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de informatiedesk van CDC Complete Tandzorg via 088 – 2328285 of per e-mail via: info@cdctandzorg.nl.
  U ontvangt binnen 7 werkdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.