CDC Kwaliteit

CDC biedt een hoge kwaliteit aan service, producten en diensten om u op een zo prettig mogelijke manier te behandelen en uw gebit de meest natuurlijke uitstraling te geven.

 

ISO 9001:2015 certificaat
CDC Complete Tandzorg B.V. is als tandheelkundige praktijk voor de behandeling van cliënten met ernstige tandartsangst en/of cliënten met grote behandelachterstanden door KIWA gecertificeerd. Deze NEN-EN-ISO 9001:2015 certificering heeft betrekking op het door CDC Complete Tandzorg gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing hiervan.

 

Professionele standaard
Bij CDC wordt de professionele standaard gevolgd. Dit houdt in dat CDC werkt volgens de geldende normen, regels en richtlijnen.

 

BIG Registratie
Alle professionals bij CDC zijn hoogopgeleid, ervaren en volledig gekwalificeerd. Ze zijn bij de overheid erkend en geregistreerd onder de Wet BIG voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Verschillende tandartsen bij CDC zijn aangesloten bij het KRT (Kwaliteits Register Tandartsen).

 

Kwalitatieve producten
Al het werk wordt in eigen huis gemaakt van hoogwaardige, kwalitatieve producten en met efficiënte methoden. Dit allemaal om u een zo hoog mogelijke service te bieden en een natuurlijk ogend gebit.

 

Hygiëne
De tandartspraktijk en het narcosecentrum beschikken beide over een inpandige sterilisatie afdeling. Hier wordt gewerkt op het hoogste niveau als het gaat om het steriliseren van de instrumenten en voorkomen van infecties. Intern worden met regelmaat de hygiëneprotocollen gecontroleerd, om de hoge kwaliteit te kunnen garanderen.

 

Erkend leerbedrijf
CDC Complete Tandzorg brengt haar expertise in de tandheelkunde over op anderen. Zo biedt CDC tandartsassistenten de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, ervaring op te doen in de praktijk. Dit doen we onder certificering van Calibris, het kenniscentrum voor leren in de praktijk. Daarnaast is CDC Complete tandzorg door de SVGB gekwalificeerd als erkend leerbedrijf voor tandtechnici. Zo doen zij belangrijke werkervaring op met complexere tandheelkundige behandelingen, zoals kroon- en brugwerk en protheses.

 

Kwaliteitsmanager
Binnen de kliniek is een full time kwaliteitsmanager aangesteld, die erop toeziet dat de kwaliteit van de geleverde diensten en producten te allen tijden van het hoogste niveau is. Zij wordt hierin ondersteund door verschillende externe partijen, die regelmatig aangekondigd en onaangekondigd kwaliteitscontroles uitvoeren.

 

CDC Complete tandzorg is aangesloten bij:

  • KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)
  • NVOI (Nederlandse Vereniging Orale Implantologie)
  • VLHT (Vereniging van Laboratorium Houdend Tandtechnici)
  • VvAA
  • Ivoren Kruis
  • NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie)
  • MCS (Medi Care Services)

CDC Garantie

CDC geeft garantie op al haar werk, oplopend tot 10 jaar.
Al het werk wordt in eigen huis gemaakt van hoogwaardige, kwalitatieve producten en met efficiënte methoden. Dit allemaal om u een zo hoog mogelijke service te bieden en een natuurlijk ogend gebit. Wij staan achter onze werkstukken en verlenen dan ook garantie op al ons werk, oplopend tot 10 jaar, afhankelijk van het tandheelkundige product wat er voor u is gemaakt.

 

Halfjaarlijkse controle
De garantie is alleen geldig onder de voorwaarden dat u ieder half jaar op controle komt bij het CDC preventieteam en u zich houdt aan de ontvangen poetsinstructies en reinigingsadviezen. Zo kunnen eventuele problemen tijdig opgespoord en verholpen worden. Samen houden wij uw gebit zo lang mogelijk gezond en mooi.

 

In de Algemene voorwaarden leest u alles over de garantietermijnen- en voorwaarden.

Patiëntgegevens

CDC gaat zorgvuldig om met uw patiëntgegevens. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn dat u een kopie van uw medische dossier wilt ontvangen of doorsturen.

Wilt u een aanvraag doen voor een kopie van uw eigen dossier óf het dossier opvragen voor derden, dan dient u hiervoor een schriftelijke aanvraag in te dienen. Een dossier opvragen voor derden, betekent dat u het dossier opvraagt voor een andere partij, zoals ziekenhuis, kaakchirurg, andere tandartspraktijk, Centrum voor Bijzonder Tandheelkunde (CBT), etc. Uw medisch dossier zal in dat geval rechtstreeks naar de aanvrager worden gestuurd.

 

Aanvraagformulier kopie medisch dossier

Aanvraagformulier medisch dossier voor derden

 

Conform de richtlijnen worden er administratie- en handling kosten in rekening gebracht als u een kopie wilt ontvangen van uw eigen medische dossier. Dit is niet het geval wanneer we uw medisch dossier doorsturen naar een medisch specialist. De kosten van een kopie van uw eigen dossier bedragen € 5,-. U ontvangt hiervoor een factuur en nadat deze is voldaan, wordt uw dossier verstuurd per post of per e-mail.

 

U kunt bovenstaand formulier uitprinten en invullen. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Wij zullen binnen 4 weken uw verzoek verwerken.

Ervaringen

U verdient de best mogelijke tandheelkundige zorg. Bij CDC Complete tandzorg streven we er dan ook naar om u de beste kwaliteit en service te bieden. Uw ervaring is voor ons zeer waardevol, omdat wij deze informatie gebruiken om onze processen te optimaliseren.

 

Hoe kunt u uw ervaring kenbaar maken?
U kunt uw ervaring direct bij de behandelaar kenbaar maken of middels het formulier op de website.

 

Wij onderscheiden de volgende soorten reacties:

Positieve ervaring:
Heeft u een compliment over uw behandelaar, behandeling of CDC Complete tandzorg in het algemeen, dan horen wij dit graag via het formulier.

Negatieve ervaring / verbetersuggestie / aandachtspunt:
Heeft u een negatieve ervaring, verbetersuggestie of aandachtspunt voor CDC Complete Tandzorg? Deze punten vernemen wij ook graag via het formulier.

Klacht?
Het kan voorkomen dat de zorg of dienstverlening bij CDC Complete tandzorg niet aan uw verwachting voldoet. Hiervoor is een klachtenregeling ingesteld. Onder een klacht verstaan wij een uiting van ontevredenheid. Graag ontvangen wij uw klacht schriftelijk via het formulier.

 

De ontvangen reacties worden geregistreerd zodat er een overzicht ontstaat van de aandachts- en knelpunten. Het overzicht stelt ons in staat om de kwaliteit van de zorg en dienstverlening te verbeteren.