Narcose centrum

Bijna iedereen voelt wel iets van spanning bij een tandartsbezoek. Maar sommigen wat meer dan anderen. Twee op de vijf Nederlanders is ronduit bang voor de tandarts en twaalf procent zelfs zeer angstig.

U bent dus bepaald niet de enige!

Angst voor de tandarts weerhoudt veel mensen ervan regelmatig op controle te gaan. De gevolgen laten zich raden. Het gebit holt zienderogen achteruit. Uiteindelijk wordt de situatie onhoudbaar en besluiten ze toch de stap naar de tandarts te zetten.

Wilt u dat ook: na jaren de stap naar de tandarts zetten? Schaam u niet voor uw gebit. Wij krijgen dagelijks gebitten onder ogen met ‘achterstallig onderhoud’.

Ruim een kwart van onze cliënten is meer dan 10 jaar NIET naar de tandarts geweest.

Speciaal narcosecentrum

Veel mensen dromen van een prachtgebit, maar zijn bang voor de tandarts en/of voor de pijn. Daarom verzorgt CDC sinds 2005 tandheelkundige behandelingen onder gedeeltelijke of volledige narcose. 

In 2009 hebben wij tegenover onze kliniek in Best een speciaal narcosecentrum in gebruik genomen met vier behandelkamers. Ze voldoen aan alle kwaliteitseisen, zijn gecontroleerd en beoordeeld door de NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie) en bieden alle ruimte aan de benodigde apparatuur en aan het uitgebreide team dat u behandelt.

Op iedere kamer werkt:

 • een anesthesieteam (anesthesioloog, anesthesieassistent en verpleegkundige)
 • een tandarts
 • een tandartsassistente

Samen zorgen ze ervoor dat uw behandeling pijnloos en succesvol verloopt.

 • Dé kliniek van Nederland
 • Hoge klanttevredenheid
 • Uniek narcose centrum
 • Tandtechnisch lab in eigen huis
Michel Zebregs
“Had ik 10 jaar eerder moeten doen!”
Babs Kas
“Jarenlang bezoek aan tandarts uitgesteld”

Angstbestrijding

In grote lijnen zijn er twee manieren om angst voor de tandarts te bestrijden:

 • een psychologische behandeling
 • een tandheelkundige behandeling die het probleem (en daarmee vaak ook de angst) wegneemt

Angst bestrijden door een psychologische behandeling vergt een lange adem. Het duurt soms meer dan een jaar voordat de patiënt plaats durft te nemen in de tandartsstoel.

Zoveel tijd hebben de meeste mensen niet. Ze hebben een acuut probleem en voelen elke dag pijn. Vandaar dat CDC kiest voor de tweede methode.

Veruit de meeste patiënten die bij CDC onder verdoving zijn behandeld, hebben hun angst overwonnen. 87%, om precies te zijn. Ze hebben bij hun vervolgbezoek(en) géén narcose behandeling meer nodig. Ze hebben hun gebit op orde laten brengen en willen het netjes en gezond houden.

Volledige narcose

Bij een volledige narcose merkt u niets van de behandeling. We brengen het narcosemiddel in de bloedbaan met behulp van een naaldje. Bent u erg bang voor naalden? Dan brengen we u eerst in slaap met een kapje. Zodra u slaapt, dienen we het narcosemiddel toe met een naaldje.

Tijdens de behandeling houden we uiteraard uw vitale functies in de gaten, zoals uw hartslag, uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed.

Is uw behandeling klaar, dan brengen we u naar de uitslaapruimte. U kunt kiezen tussen wakker worden in een bed of min of meer rechtop wakker worden, in een soort rolstoel. De meeste mensen vinden het laatste prettiger.

Ook zonder een verwijzing van uw tandarts bent u welkom voor een behandeling in ons narcosecentrum.

Uw behandeling, stap voor stap

 • Op de dag van uw behandeling komt u samen met iemand die u begeleidt en u vervoert naar ons narcosecentrum. U mag na de behandeling namelijk 24 uur geen auto rijden. Dat geldt niet alleen voor de volledige narcose, maar ook voor de sedatie.
 • U meldt zich bij de balie. Daar vraagt onze medewerker wat uw naam is en voor welke behandeling u komt. Puur als safety check.
 • Samen met uw begeleider neemt u plaats in de wachtkamer tot onze anesthesioloog u komt ophalen.
 • U heeft een kort voorgesprek met de anesthesioloog. Deze zal onder meer vragen of er nog iets is veranderd in uw medische situatie.
 • Daarna volgt een kort voorgesprek met de tandarts.
 • Uw begeleider mag even mee naar de behandelkamer. Daarna begeleiden we hem/haar naar de wachtkamer.
 • Vervolgens starten we de verdoving en de behandeling.
 • Na de behandeling slaapt u uit in de uitslaapruimte.
 • Bent u wakker en voelt u zich goed? Dan mag u onder begeleiding naar huis.
 • Let op: u verlaat NOOIT onze praktijk zonder tanden!

Nota bene

 • Een taxichauffeur is geen geschikte begeleider. U hebt deze dag iemand nodig die zich om u bekommert in het geval u onwel wordt, en die u naar huis brengt tot aan (of liefst achter) uw voordeur.
 • CDC behandelt geen kinderen met angst voor de tandarts.

Daarom het narcosecentrum van CDC

Na een behandeling kunt u zich door het narcosemiddel nog wat suf en slaperig voelen. Zodra u voldoende wakker bent brengen we uw begeleider bij u in de uitslaapkamer.

In de uren na de behandeling kunt u last hebben van hoofdpijn, misselijkheid en/of een suf en slaperig gevoel. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen binnen enkele uren. U kunt ons overigens helpen de kans op bijwerkingen te verkleinen, door het anesthesiologisch vragenformulier zo precies mogelijk in te vullen.

Om uw ademhaling tijdens de narcose te controleren brengen we, nadat u in slaap bent gevallen, via uw neus een beademingsslang in. Omdat uw slijmvliezen daar niet aan gewend zijn, kunt u na de behandeling last hebben van een gevoelige keel of neus. Deze klachten houden soms enkele uren aan.

Bent u wakker en voelt u zich goed? Dan mag u naar huis. Let op: na de behandeling mag u niet zelf naar huis rijden en ook niet alleen met het openbaar vervoer reizen.

Een behandeling onder gedeeltelijke of volledige narcose is ideaal voor mensen met angst voor de tandarts. Het resultaat is dat u eindelijk verlost bent van dat lelijke en/of pijnlijke gebit. Ons narcosecentrum en onze anesthesieteams voldoen – net als onze tandartsen – aan alle wettelijke eisen. Na de behandeling treedt u de wereld weer vol vertrouwen tegemoet en durft u weer ieder halfjaar op controle te gaan. Voor veel mensen is een behandeling onder narcose het startpunt van een tweede leven voor hun gebit.

Of u onder narcose kunt, hangt in grote lijnen af van twee zaken: uw medische voorgeschiedenis en uw body mass index (BMI). Uw medische voorgeschiedenis komt uitgebreid ter sprake in het voorgesprek dat u hebt met de anesthesioloog.

Bij een te hoge BMI (boven de 40) of een te lage BMI (onder de 16) is narcose niet mogelijk. Bij een BMI van 32 of meer maken wij ter controle altijd een ECG (hartfilmpje) en bij een BMI van meer dan 35 nodigen wij u uit voor een extra voorgesprek om uw situatie te laten onderzoeken en beoordelen door onze anesthesioloog.

Snel uw BMI berekenen? Dat kan op de site van de Hartstichting.

Ja. CDC voert al sinds 2005 behandelingen onder volledige narcose uit. Gemiddeld een kleine duizend per jaar. Nog nooit heeft zich een calamiteit voorgedaan.

Tijdens en ook nog kort na uw behandeling en verdoving bent u aangesloten op bewakingsapparatuur, die onder meer uw bloeddruk, het zuurstofgehalte in uw bloed en uw hartslag meet.

Onze anesthesisten hebben jarenlange werkervaring en werken volgens de strengere Duitse en Engelse standaard, wat wil zeggen: één anesthesist per patiënt. CDC is door de NVA gecontroleerd en geaccrediteerd.

Adviesgesprek

U verdient het om een mooie glimlach te delen met familie en vrienden! Reserveer een adviesgesprek bij CDC en zet de stap naar een mooi én gezond gebit.