Tandartskosten

U wilt weten: wat zijn mijn tandartskosten? CDC Tandzorg is graag transparant.

Eén tarief

Allereerst: voor een groot aantal tandheelkundige handelingen heeft de Nederlandse Zorgautoriteit maximumtarieven. Iedere tandarts heeft zich hieraan te houden. Voor protheses (‘kunstgebitten’), bruggen en kronen geldt een standaard maximum tarief voor de tandartsbehandeling. Echter kunnen de techniekkosten van deze producten variëren per praktijk. Over het algemeen geldt: een groot deel van de tandartskosten zijn overal hetzelfde.

U kunt via onderstaande link precies terug zien wat de actuele tandartstarieven van de behandelingen voor 2020 zijn. Deze tarieven zijn exclusief tandtechniek kosten.

Tandartstarieven 2020

Wat vergoedt uw zorgverzekeraar?

Nu wordt het wat ingewikkelder. Welk deel van uw tandartskosten door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, hangt af een aantal zaken zoals uw leeftijd en de manier waarop u bent verzekerd (alleen basisverzekering of ook een aanvullende tandverzekering).

De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Tussen aanvullende verzekeringen zitten vaak verschillen. De ene verzekeraar vergoedt wat meer dan de ander. Ingewikkeld dus. Daarom beschikt CDC Tandzorg over een softwarepakket dat precies uitrekent wat uw zorgverzekeraar in uw specifieke situatie vergoedt en wat u zelf dient te betalen. Hoe dat werkt, leest u verderop. Eerst wat info over het eigen risico.

Eigen risico

Nederland kent sinds 1 januari 2008 een eigen risico voor zorgkosten. In 2020 is de hoogte hiervan € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten zelf betaalt, ook al worden de kosten in principe door uw zorgverzekeraar vergoed. Pas als u die eerste € 385,- aan kosten heeft ‘volgemaakt’, betaalt uw zorgverzekeraar de door u gemaakte zorgkosten.

Wij zoeken het voor u uit!

U krijgt van CDC een behandelvoorstel. Voor u besluit in te stemmen met ons voorstel wilt u waarschijnlijk weten wat u zelf moet bijdragen. Dat snappen wij. Daarom zoeken wij dat precies voor u uit.

We voeren de benodigde behandelcodes in ons systeem in. Ons systeem is gekoppeld aan het systeem van uw zorgverzekeraar en ziet precies waarvoor u verzekerd bent en waarvoor niet, en wat de hoogte is van uw vergoeding. U krijgt van ons een duidelijk overzicht met

  • De totale tandartskosten
  • Het deel dat uw zorgverzekeraar vergoedt
  • Het deel dat u zelf dient te betalen

Aanvraag vergoeding bij implantaten

Bij implantaten en diverse andere technieken die onder de basisverzekering vallen, verzorgt CDC de aanvraag van de vergoeding voor u. Wij regelen het papierwerk voor u. Het enige wat we daarvoor van u nodig hebben, is het antwoord op vier eenvoudige vragen:

  • Hoeveel jaar heeft u al geen tanden en kiezen meer?
  • Hoeveel protheses heeft u gehad?
  • Hoe oud is uw laatste prothese?
  • Rookt u? Zoja, hoeveel?


Nota bene:
heeft u een aanvullende verzekering? In dat geval zoekt Infomedics, de partij die namens CDC onze facturen int, uit of en hoeveel u vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Die vergoeding wordt afgetrokken van het factuurbedrag. Het restant wordt bij u in rekening gebracht.

Factuurbedrag kan afwijken van begroting

Soms vallen onze rekeningen hoger of lager dan het bedrag in het behandelvoorstel (begroting). In het ene geval is bijvoorbeeld een verdoving méér nodig dan was ingeschat. In het andere geval hoeven minder tanden te worden gevuld dan aanvankelijk werd gedacht. Tanden die er netjes uitzien, goed vast zitten en geen pijn doen, proberen we zoveel mogelijk te behouden.

Uiteindelijk zal uw tandarts beoordelen met welke behandeling u het meeste gediend bent. Ons begrotingsvoorstel is dan ook altijd onder voorbehoud.

Gespreid betalen

CDC heeft de inning van facturen uitbesteed aan Infomedics. Met andere woorden: u betaalt de factuur van CDC aan Infomedics. Makkelijk voor ons, maar ook prettig voor u. Als Infomedics u accepteert kunt u een betalingsregeling treffen. Infomedics biedt u namelijk (bij factuurbedragen vanaf € 50) de mogelijkheid gespreid te betalen, in maximaal 8 termijnen. Hoe sneller u kenbaar maakt, dat u een betalingsregeling wilt treffen, des te meer is er mogelijk. Ga voor meer informatie naar www.infomedics.nl en log in met uw factuurnummer.  Bellen kan ook. De servicedesk van Infomedics is van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00-17:00 uur te bereiken via telefoonnummer 036 – 2031900.

Hoeveel u van uw tandartskosten door uw zorgverzekeraar vergoed krijgt, hangt af de manier waarop u verzekerd bent. Meer weten? Kijk op onze pagina over tandartsverzekering.

Belastingaftrek

Waarschijnlijk zullen niet alle kosten van CDC worden vergoed door uw zorgverzekeraar. In vrijwel alle gevallen betaalt u dus een deel zelf. Lopen die kosten op? Wellicht kunt u deze tandartskosten dan opvoeren als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Aan het fiscaal aftrekken van ziektekosten zijn een paar voorwaarden verbonden. Zo mag u alleen kosten opvoeren die niet door een andere partij (zoals uw zorgverzekeraar) zijn vergoed. Ook is er sprake van een drempel voordat u geld terugkrijgt. Wilt u precies weten hoeveel u zou terugkrijgen? Alle benodigde informatie vindt u op deze pagina van de Belastingdienst of neem contact op met uw financieel adviseur.

Adviesgesprek

U verdient het om een mooie glimlach te delen met familie en vrienden! Reserveer een adviesgesprek bij CDC en zet de stap naar een mooi én gezond gebit.